Todo tipo de piezas dentales de Tiburones, Rayas, Peces, etc.

Dientes

Striatolamia-macrota-F171b3Striatolamia-macrota-tooth fossil, shark-Eocene-Belgium, sale
Striatolamia-macrota-F177bStriatolamia-macrota-tooth fossil, shark-Eocene-Belgium, sale
Squalodon-atlanticus-F146b8Squalodon_atlanticus_Eocen-Florida,USA
Squalicorax-bassani-F170bTeeth_Fossil_Shark_Squalicorx bassani_Cretaceous_ Morocco_Teeth_Fossil_Shark_tiburon_dientes
Teeth, Fossil, Shark, Corax pristodontus, Cretaceous, Ouled Abdoun, MoroccoScualicorx  pristodontus, Cretaceous, USA
Scleorhynchus Leptodon-Cretaceous-Oued zem, Morocco-Teeth, Fossil, Shark,
Dental plaque, Fossil, Fish, Phacodus punctatus, Cretaceous, Maastrichtian, Ouled Abdoun, Morocco
Paleocarcarodon orientalis-Eocen-MoroccoPaleocarcarodon orientalis-Eocen-Morocco
Paleocarcharodon-orientalis-F176
Página 1 de 10